Skriven av 12:20 Artiklar, Kultur

Heliga platser

Rivande av statyer hör till världshistorien. Det har hänt otaliga gånger av allehanda skäl. Det som gör det obehagligt i vår tid är att rivningarna beledsagas av skuldbeläggning, krav på avståndstagande och rent av underkuvande av grupper av människor – allt i namn av en luddig föreställning om den korrekta moralen.

UR NATIONALISTEN NR. 6 | Det som sker nu ligger ganska långt från rivningarna som skedde efter kommunismens fall i Europa, då rivningarna skedde i frigörelsens namn, frihet från främmande folk (ryssarna) och från en förtryckande ideologi (bolsjevismen) – från en form av ockupation av det egna landet. Att det handlade om förtryck genom propaganda som så att säga trycktes in i polackers, ungrares, bulgarers m.fl. medvetande, vittnar den monotona, likriktande statysamlingen om. Flertalet statyer avbildade Marx, Engels, Lenin och Stalin: ideologerna och upprätthållarna av ideologin. Att just de och inga andra var jämlikhetens, frihetens och godhetens förkämpar – det var vad som skulle hamras in genom statyer på offentliga platser, och det var vad folken i Öst- och Centraleuropa gjorde sig av med.

Dagens rivningar påminner mer om den tid i Europa då hedniska kulter och deras heliga platser ersattes med kristen tro och kyrkor. Givetvis kristnades många människor utan hot om våld, men åtskilliga gånger skedde den kristna ”missionen” med svärdet i hand och genom skändning av deras heliga platser. Idag hotas vi som vill bevara våra kulturmonument inte av våld, som skedde under t.ex. Karl den stores tid, men vi skuldbeläggs, vi hotas med offentlig skamvrå, uppsägningar och ibland lynchstämningar. Och skändningen är uppenbar, både att döma av reaktionerna hos pöbeln som åvittnar rivningarna och hos media. Skadeglädjen är uppenbar.

Låt oss därför se på några gamla heliga platser – som påminnelse om vad som kan gå förlorat och som en hyllning till våra gamla förfäder i det forna Europa, dem som så att säga var först på plan.

Det här är en prenumerantexklusiv artikel. För att läsa den måste du teckna en prenumeration eller logga in. Du kan välja om du vill få hem tidningen i brevlådan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 217 times, 1 visits today)

Prova tre nummer för 99 kronor!

Få Nationalisten resten av året för mindre än halva priset. Passa på att prova Sveriges enda nationalistiska tidskrift!