Skriven av 11:59 Artiklar, Krönika

Vårt europeiska öde

1900-talet var ett hemskt sekel för alla oss som älskar Europa och som önskar de europeiska folkens fred och frihet. Kriget som skulle göra slut på alla krig, som i de moderna historieböckerna kallas för första världskriget, var inte bara en veritabel köttkvarn med miljontals döda, utan rev också upp stora sår i
Europa när gränser ritades om och folkgrupper tvångsförflyttades.

UR NATIONALISTEN NR. 6 | När vi trodde det inte kunde bli värre kom så det andra världskriget ett tjugotal år senare, som en direkt följd av det förra, och dödstalen slog åter nya rekord och fiendskapen mellan europeiska folk nådde brutala nivåer. Den populärvetenskapliga historieskrivningen efteråt har förenklat bilden, bestämt att segermakterna var enkom goda och de förlorande ”axelmakterna” enkom onda. Vi vet så klart att det inte var så svartvitt, men det har i sin tur hjälpt till att hälla bränsle på elden av hat och förakt européer emellan. 

Inte blev det bättre av järnridån och kalla kriget; att många européer hamnade under kommunism och där den röda makten försökte slå sönder deras nationella, religiösa och kulturella identitet. När muren så föll 1989, och Sovjetunionen strax efter det, var det många centraleuropéer och balter som såg på ryssarna som deras stora fiende. 

Ett hemskt sekel således med massdöd, krig, svält, hat och förtryck. 

Men så här en bit in på 2000-talet kan vi se tillbaka på slutet av förra årtusendet och lära oss av det. Vi kan studera de rörelser som satte vita folk mot varandra och förstå deras taktik. Men kanske viktigast av allt, vi kan lära oss att vi som européer har gemensamma intressen och att det inte är den enskilda polacken, ryssen, rumänen eller italienaren som är vår fiende — tvärtom är vi alla i slutändan förlorare på det system som bara gynnar de som saknar fosterjord; de som endast bryr sig om att tillskansa sig mer makt och resurser. 

Vi vet att den nationella, religiösa och kulturella identiteten står i vägen för globalismens totala utbredning, och att det är därför man gör allt man kan för att bekämpa den. Trenden med ”vaket kapital” är inget nytt, och kan inte förklaras så enkelt som att ”aktivister har infiltrerat styrelserummen”. Tvärtom ligger det, och har alltid legat, i storfinansens intressen att göra oss rot- och identitetlösa, för enbart då kan vi bli fullt utblommade konsumenter. 

Globalismen och alla dess verktyg i form av massinvandring, etnomasochism och skuldbaserad ekonomi är således alla fria europeiska mäns och kvinnors fiende, och för att på allvar kunna göra motstånd mot denna best behöver européerna organisera sig på flera olika nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och paneuropeiskt. En avgörande pusselbit för att klara av detta är att hitta sätt att överbrygga den animositet som finns mellan flera europeiska folk — inte minst för att denna annars riskerar att användas för att återigen skicka vita män (och numer även kvinnor) i skyttegravarna för att ha ihjäl varandra.

Denna insikt var en av anledningarna till att stiftelsen Europa Terra Nostra bildades för över fem år sedan. Jag fick äran att bli ordförande för stiftelsen, mycket tack vare att jag som svensk kunde fungera som en någorlunda neutral medlare i de ofta hetsiga diskussioner som kunde uppstå mellan nationalister från länder som för inte allt för länge sedan låg i krig med varandra.

Sedan dess har stiftelsen arbetat med att lägga grunden för en europeisk rörelse för 2000-talet genom utgivningen av åtta böcker samt arrangerandet av ett flertal konferenser och studiebesök runt om i Europa. Mycket av arbetet har också varit sådant som aldrig ritktigt kunnat offentliggöras, där vi helt enkelt arbetat hårt för att få ledande nationalister att hamna vid samma bord under gemytliga former för att kanske öppna en dörr för bättre relationer längre fram — något som varit ganska framgångsrikt.

Efter fem år var det dock tydligt för oss att vi behövde ta nästa steg. Dessa relationer behöver inte bara byggas mellan ledarskikten för partier och organisationer, utan mellan helt vanliga nationalistiska aktivister och sympatisörer från hela vår kontinent. Tidigare i år bildade vi, under ett intensivt möte i Berlin, en förening med samma namn som öppnade upp för medlemskap.

Vi stod redo för lansering i mars, men plötsligt var världen lamslagen av coronaviruset. Vi hade planerat resor, konferenser och mycket annat; men inget av det gick att genomföra. Så vi höll tillbaka några månader, men publicerade hemsidan lite i smyg mitt i semestertider, för att se hur intresset var — och responsen var långt över förväntan. Trots att vi knappt gjort någon reklam för oss än, och trots att vi i skrivande stund inte kunnat offentliggöra några evenemang, så har vi redan medlemmar i elva länder. 

För mig är engagemanget i Europa Terra Nostra en självklar förlängning på engagemanget i Det fria Sverige; precis som att jag också engagerar mig i min familj, mitt mannaförbund och i min region. Det ena utesluter inte det andra, snarare kompletterar de varandra och i slutändan lär vi få klart för oss hur viktigt det var att dessa olika nivåer samspelade. 

Härmed vill jag också bjuda in dig till att bli en del av vår europeiska gemenskap. Du får inte bara tillgång till ett stort kontaktnät av likasinnade i Europa, Nordamerika och Oceanien; du får dessutom möjligheten att följa med på de viktigaste konferenserna, häftigaste demonstrationerna och exklusiva studiebesök i så väl parlament som projekt liknande Svenskarnas hus.

Vårt viktigaste engagemang kommer alltid vara det för de fria svenskarna i Det fria Sverige, men vi förstår också att vi är en del av ett större sammanhang, och att grunden vi lägger nu kommer kunna fungera som fundament för ett framtida europeiskt samarbete fria nationalstater emellan. 

Länge leve Europa!

Vet mer om Europa Terra Nostra – besök https://www.etnostra.com/

Vill du läsa mer sådant här? Teckna en prenumeration på Nationalisten, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Den kommer ut en gång i månaden och du väljer själv om du vill få hem den tryckta upplagan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 357 times, 1 visits today)

Prova tre nummer för 99 kronor!

Få Nationalisten resten av året för mindre än halva priset. Passa på att prova Sveriges enda nationalistiska tidskrift!