Skriven av 13:37 Tillbakablick

Kalabaliken i Bender

UR NATIONALISTEN NR. 1 | Kalabaliken ägde rum den 1 februari 1713. Efter slaget vid Poltava 1709 retirerade Karl XII tillsammans med omkring 1 500 svenskar och ungefär lika många kosacker till Osmanska riket. Den 1 februari 1713 tog sultanens gästfrihet slut varvid turkarna med vapentvång sökte förmå kungen att avresa. Med ett fyrtiotal karoliner stod kungen emot de 600 anfallande turkarna. 

Det här är en prenumerantexklusiv artikel. För att läsa den måste du teckna en prenumeration eller logga in. Du kan välja om du vill få hem tidningen i brevlådan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 65 times, 1 visits today)
Share This