Skriven av 07:25 Tillbakablick, Ur papperstidningen

Bondeförbundet grundas

UR NATIONALISTEN NR. 2 | Bondeförbundet var ett svenskt folkligt (populistiskt) konservativt parti med rötterna i nordisk agrarianism. När partiet bildades så var svensk landsbygd politiskt splittrad och missgynnad i många avseenden. Och medan socialismen slagit klorna i den urbana (eller bruksarbetande) befolkningen i samband med såväl urbanisering som industrialisering, stod bönderna utan representation. Detta trots att den svenska odalbefolkningen alltid varit starkt knuten till rikets styre.

Det här är en prenumerantexklusiv artikel. För att läsa den måste du teckna en prenumeration eller logga in. Du kan välja om du vill få hem tidningen i brevlådan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 76 times, 1 visits today)
Share This