Skriven av 07:59 Artiklar, Kultur

En mer okänd Shakespeare

William Shakespeare är en av de främsta författarna genom tiderna. I första hand är det hans dramatiska arbeten som har fängslat generation efter generation, allt eftersom de skapades runt år 1600. Den som har konfronterats med Hamlet, Lear, Macbeth, Puck, Jago, Prospero, Romeo, Juliet och de många andra intressanta karaktärerna glömmer dem inte i första taget.

Shakespeare var tveklöst ett dramatiskt geni. Men han var också en mycket stor poet. Det påståendet gäller i synnerhet hans dramer där man häpnar över många fantastiska lyriska avsnitt. Men Shakespeare skrev även helt vanlig lyrik, vilket inte alla känner till.

Shakespeares sonetter – en dikt på 14 rader med en bestämd strofindelning och rimflätning – är dock inte okända. Den mest bekanta, sonett nummer 18, börjar: ”Shall I compare thee to a summer’s day?”. I dikten anser poeten snyggt nog att sommardagen kan ha fler brister än den älskade och att den älskade hur som helst genom Shakespeares dikt förmår vara skön i evighet – den läses ju om och om igen – till skillnad från en skön men falnande sommardag. Shakespeares sonettsamling består av 154 sonetter.

Däremot är Shakespeares två versberättelser okända för de flesta människor. Tidigt i sin författarbana, 1593 och 1594, skrev Shakespeare versberättelserna Venus och Adonis samt Lucretias våldtäkt. Medan hans dramer och sonetter har översatts till svenska åtskilliga gånger har de två versberättelserna översatts mycket sparsamt. Lucretias våldtäkt fick en svensk tolkning på 1800-talet. Annars finns de två diktverken bara i en översättning från 2007 av Martin Tegen, som även klämde till med sonetterna när han ändå var igång.

Det här är en prenumerantexklusiv artikel. För att läsa den måste du teckna en prenumeration eller logga in. Du kan välja om du vill få hem tidningen i brevlådan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 13 times, 1 visits today)