Skriven av 11:19 Ur ruinerna

Iranskt tempelslickande

Hur kommer det sig att just Iran drabbats så hårt av coronaviruset? Det finns säkert flera olika svar på frågan, men ett uppenbart kan nog ha att göra med att en hel del iranier trodde (tror?) att det var en god idé att slicka på interiören i tempelbyggnader (där coronaviruset sades finnas). Exakt varför de nitiskt troende ägnade sig åt detta slickande är inte helt klarlagt.

I en video säger en man att ”fiender till profetens familj” spridit rykten om att ett galler är smittat av corona, varpå han sedan slickar vilt på nämnda galler. Och han är inte ensam om det.

Iran har drabbats hårt av virusutbrottet och misstänks ha flest antal döda utanför Kina. Att Italien senare gick om Iran i statistiken har antagligen att göra med att Iran underrapporterar smittade och döda.

Först ville inte iranska myndigheter stänga ner dylika heliga platser eftersom man ansåg att de gav tröst åt folk. 

Sedermera ändrade man sig, men det brydde sig inte pilgrimerna om som antagligen slickar vidare.

(Visited 5 times, 1 visits today)