Skriven av 10:24 Ur ruinerna

Varför ska fångar friges?

I många länder som lider av coronasmitta och covid-19 höjs röster för att fångar ska friges. I Iran, Turkiet och annorstädes har man öppnat dörrarna till fängelserna eftersom smittan riskerar spridas där. I USA skickade den ickestatliga organisationen The Brennan Center for Justice brev till alla guvernörer med uppmaningen att släppa alla fångar som inte utgör ett direkt hot mot samhället.

Det hela känns märkligt. Å ena sidan är det sant att smitta lätt kan spridas på anstalter med tanke på miljön, å andra sidan är det mycket bakvänt att släppa fångar från fängelse ut i samhällen som befinner sig i karantän. De är ju – skulle man kunna säga – redan i karantän och med lite vettiga åtgärder borde ju fängelserna kunna hålla smittan stången. Kanske kan svaret sökas i det faktum att The Brennan Center for Justice sponsras av George Soros. Oavsett orsak så kan vi vara säkra på att det finns en sinister baktanke i alla fall.

(Visited 22 times, 1 visits today)
Share This