Skriven av 15:12 Ur ruinerna

Psykotiska ordlekar

Som ett led i den pågående masspsykosen som kallas Black Lives Matter offras inte bara vita människors värdighet och statyer utan nu ska även språket offras för att blidka färgade människor över hela världen. 

Datorkodföretaget Github ska byta namn på sina grupperingar av kod. Mjukvara som styr annan mjukvara kallas för ”master” och den som styrs kallas för ”slave”. Detta duger förstås inte alls och är helt uppåt väggarna. Tankarna går med detta ohyggliga språkbruk omedelbart från programmering till förlegade koloniala föreställningar. Ett piggt förslag är att byta från master till ”primary” och slave till ”replica”. Vissa bakåtsträvande programmerare (säkert vita) invänder att bytet kan få befintliga system att braka ihop, men vill man ha omelett får man ju knäcka några ägg.

Vidare har man inom IT-branschen vädrat funderingar på att byta namn på blocklistor och godkända listor från ”blacklist” och ”whitelist” till de mer politiskt gångbara termerna ”allow list” och ”deny list”. 

Språk som det ultimata vapnet, var har vi läst detta någonstans tidigare? Jo vid närmare eftertanke är det ju i George Orwells dystopi 1984. Genom att manipulera språket ämnar regeringen i Oceanien ändra befolkningens sätt att tänka. Ord som används för att kommunicera tankar tenderar att influera hur folk tänker. När ord som beskriver en specifik tanke saknas helt i språket blir den tanken svårare att kommunicera. Slutmålet är att utrota inte bara tankebrott utan även möjligheterna till tankebrott, eftersom man med censur och redigering av språket tar bort folks möjlighet att ens tänka förbjudna tankar.

Med andra ord kan vi i kölvattnet av Black Lives Matter-upploppen förvänta oss fler språkliga förändringar. Håll ögonen på det, för det lär komma. Vi på Nationalisten ska göra vårt bästa för att skriva om det, innan det blir olagligt och medan vi fortfarande har orden till det.

Vill du läsa mer sådant här? Teckna en prenumeration på Nationalisten, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Den kommer ut en gång i månaden och du väljer själv om du vill få hem den tryckta upplagan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 101 times, 1 visits today)