Skriven av 10:02 Artiklar, Kultur

Ur det svenska folkdjupet

När man ska hylla Sverige och det svenska folket finns det två huvudvägar att gå. Man kan lyfta fram tillfällen då svenskar eller hela nationen har utmärkt sig så särdeles att det har märkts bortom landets gränser, t.ex. idrottsprestationer, företagande, konstnärliga personligheter eller krig. Eller man kan lyfta fram själva folkets kollektiva prestationer – ur bygd, mylla och folksjäl. Här ska det senare alternativet väljas.

Den ”svenskaste” av alla poetiska genrer måste vara den medeltida balladen. Balladerna har sitt svenska ursprung på 1200-talet och har återberättats eller snarare återsjungits i bygderna ända in i vår tid. Så sent som på 1960- och 70-talet åkte forskare runt i bygderna med bandspelare för att spela in vad gamla visgummor och visgubbar kunde återge. Inte bara poesin har sin gamla tradition, även traditionen att luska rätt på ballader är gammal, närmare bestämt 400 år; redan på 1570-talet drog adeln ut till byarna för att samla in visor till poesisamlingar.

Det här är en prenumerantexklusiv artikel. För att läsa den måste du teckna en prenumeration eller logga in. Du kan välja om du vill få hem tidningen i brevlådan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 280 times, 1 visits today)