Skriven av 07:47 Ur ruinerna

Dalahäst funnen i Dalarna

Måhända är det ingen nyhet att man hittat en dalahäst i Falun. Sanningen är att det går 13 på dussinet av dem där. Men det är inte en dalahäst av dags dato, utan en gammal rackare som grävts upp.

På Arkeologerna läser vi om dylika trähästar:

“Trähästar har tillverkats sedan åtminstone 1100-talet, men det var i början av 1800-talet man började måla dem i Dalarna.”

Nu blir det spännande, för den uppgrävda trähästen (den påträffades under utgrävningen av Prästgårdshyttorna i Falun) kan dateras till 1800-talet. Arkeologerna skriver:

“Den nu funna dalahästen verkar vara rödmålad, med sadel, man och remtyg i en mörkare färg. Den tycks även ha dekor i en ljus färg.”

Dalahästen kan alltså vara en av de äldsta bemålade som hittats.

(Visited 163 times, 1 visits today)