Skriven av 14:46 Artiklar, Kultur

Kulturen är en angelägenhet för hela samhället

Hur ser nationalismen på kultur och vilken kulturpolitik skulle drivas om vi fick som vi ville? Hur skulle det kunna se ut i det fria Sverige?

Låt mig inleda med att definiera vad jag åsyftar när jag skriver om ”kultur”. I vid bemärkelse handlar kultur om all mänsklig aktivitet så det är rimligt att koka ner det en aning. När jag fortsatt tar upp kultur i texten begränsar jag mig till det som slår oss först när vi hör ordet i varje givet sammanhang: konst, musik, arkitektur och till viss del seder.

(Visited 96 times, 1 visits today)