Skriven av 13:39 Ur ruinerna

Ny lag som tvingar till integration börjar gälla idag

Från och med idag börjar nya regler gälla i bosättningslagen. Det har länge varit ett problem för arkitekterna och apologeterna bakom den förda politiken att människor helt enkelt inte vill integreras.

Utlänningar som kommer till Sverige vill ha de söta frukterna från vår civilisation, men de vill inte ”bli svenskar” vilket är förståeligt. De vill inte ge upp sitt språk, sin tradition, sina seder eller sin tro. Varför skulle de?

Inte nog med det. När de får välja själva flyttar de också till områden där de kan vara nära sina egna (sin familj eller sitt folk, eller personer med samma tro). På samma sätt vill svenskar bo nära sina egna. Resultatet är segregering, vilket är det naturliga. Alltså det som krafterna bakom politiken inte kan acceptera för befolkningen.

Från och med första juli har man därför tagit ett steg till för att tvinga fram integration. Om en asylsökande från första juli bosätter sig i ett av de 32 områden som förklarats vara socialt och ekonomiskt utsatta så förlorar de sin rätt till dagersättning.

För somliga – liberala Sverigevänner – är detta positivt. För den som vill ha ett svenskt fritt Sverige är det tvärtom. Integration är inte något att stå efter, segregation är vad som ska gälla nu och framöver, tills vi kan sätta igång med återflyttning på bred front.

Vill du läsa mer sådant här? Teckna en prenumeration på Nationalisten, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Den kommer ut en gång i månaden och du väljer själv om du vill få hem den tryckta upplagan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 314 times, 3 visits today)