Skriven av 05:49 Ur ruinerna

Svart ska skrivas med versal enligt världens största nyhetsbyrå

För att blidka den revolutionära BLM-rörelsen och dess allierade radikala vänsterliberala sammanslutningar har nu världens största nyhetsbyrå – Associated Press (AP) – beslutat att ordet “svart” (black) ska skrivas med stor bokstav fortsättningsvis. “Vit” (white) däremot omfattas inte av den nya skrivregeln.

Regeln gäller ordet “svart” i kontexten ras, samhälle etc. Redan nu skriver man “Asian” och “Latino” med stor bokstav varför “Svart” egentligen är oproblematiskt. Det som däremot väcker rättmätig kritik är att “vit” undantas från regeln.

Enligt AP skulle bruket av stor bokstav för “vit” kunna göra så att idéer om “vit makt” ges legitimitet. Bättre då, tydligen, att helt sonika förminska och språkligt förneka existensen av vita.

Det är inte bara AP som undantar “vit” från skrivreglerna. Också Columbia Journalism Review, Wall Street Journal, The New York Times, USA Today, Los Angeles Times, NBC News och Chicago Tribune följer John. Enligt The New York Times handlar det om att “vita inte delar en gemensam kultur och historia som svarta gör” vilket åter igen bevisar vänsterliberalernas dumhet, okunnighet och negativa rasism. Att se svarta som en homogen grupp med en historia är inte annat än förnedrande.

Beslutet har inte undgått kritik. En grupp menar till exempel att om man bara skriver “vit” med liten bokstav, så innebär det att den vita rasen därmed hanteras som vore den “default”-rasen. Det spelar ingen roll hur man vänder sig, arslet är bak i alla fall och alltid finns det någon kränkt som skäller och kräver.

CNN, Fox News and The San Diego Union-Tribune har sagt att de kommer skriva “vit” med stor bokstav, medan CBS News låter hälsa att man kommer använda stor bokstav, utom när man skriver om “vita privilegier” eller “vita nationalister” o. dyl.

Så jävla dumt är det, och vi är bara halvvägs genom 2020.

(Visited 123 times, 1 visits today)