Skriven av 11:39 Artiklar, Sverige

Livsfarlig språkförbistring

Svävande svar och språklig undfallenhet är både ett resultat av (och orsak till) situationen i Sverige idag.

”Nu märker vi att det kanske inte riktigt är så.”

Så förklarar en polisman, tillika lärare vid polishögskolan, bristande språkkunskaper hos nya poliser efter att man tagit bort obligatoriska språktester som krav för att bli polis. Man tyckte och hoppades att övning i svenska språket från grundskola och gymnasium borde räcka – med katastrofala följder. Många nya poliser dras nämligen med stora brister i svenska språket, inte minst i skriftlig form, varvid rapporter, förhörsprotokoll och andra viktiga dokument blir lidande.

Samma problem råder tydligen inom sjukvård, apoteksväsendet m.m. med livsfarliga följder. Men här ska uppmärksammas polismannens värdelösa svar. Vad han vill medge är att de borttagna språkproven från polisen/polishögskolan har gett ett dåligt utfall. Det är inte så att gymnasiesvenskan räcker; vi kan i alla fall inte lita på att språkkunskaperna är tillräckligt goda efter tolv års skolgång. Språktesterna för att bli polis borde inte ha tagits bort, utan de behövs. Det var fel att ta bort proven. Det är vad han vill säga – men inte klarar av.

Orden ”kanske” och ”inte riktigt” visar att han inte vågar fälla ett klart omdöme i frågan eller hoppas att det kunde vara annorlunda. Skälet till polismannens oklara svar är troligen rädslan att ertappa någon med att vara mindre bra på något, d.v.s. avslöja en svaghet. Prekärt blir det ifall personen med svagheter och brister är av arbetarklass, kvinna eller mest av allt invandrare. Då räknas avslöjandet av brist på kunskaper som övergrepp och orättvisa. Därmed den där rädslan; man vill ju inte vara den orättvise.

De svävande svaren, som visar på rädsla och osäkerhet, är inte bara livsfarliga i och med att de är en del av problemet (personer som ovannämnda polis har ju varit med om att skapa dåliga poliser, sjuksköterskor, apotekare m.m. emedan de har blundat för odugliga rekryter i många år). Oklara svar och förklaringar är även livsfarliga i och med att svagheten snabbt utnyttjas av vänsterkrafter som vill att odugligheten ska eskalera. Institutioner som skola, polis m.m. kommer då att falla undan och gå med på att ha dåliga rekryter, godkänna dåliga elever o.s.v. Så fortsätter spiralen åt h-e.

En annan sorts språklig undfallenhet används för att släta över förseelser, helst om de är gjorda av invandrare, vänstermobb e.d. Här är det kanske än mer livsfarligt. Eller vad tycks om en domares kommentar angående tortyren av två unga killar på Norra kyrkogården i Solna. Domaren hade i juli i år låtit släppa ut en av tortyrgärningsmännen i väntan på dom eftersom han tänkte att det inte var så stor chans att brottslingen skulle begå fler brott, trots ett brottsregister som tydde på motsatsen. Domarens kommentar: ”Det gick tokigt.”

Med sådan ständig och åter ständig undfallenhet är det inte konstigt att det ser ut som det gör i landet.

Vill du läsa mer sådant här? Teckna en prenumeration på Nationalisten, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Den kommer ut en gång i månaden och du väljer själv om du vill få hem den tryckta upplagan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 158 times, 1 visits today)