Skriven av 16:07 Ur ruinerna

Glädje: bygglov för moské i Karlstad stoppas

Tidigare har Nationalisten berättat om att föreningen Det fria Sverige hjälpt boende i stadsdelen Rud i Karlstad att överklaga byggandet av en jättemoské. Islamiska kulturföreningen hade fått tillstånd att bygga en 1 171 kvadratmeter stor moské med tillhörande 22 meter hög minaret.

Boende i området ville överklaga beslutet och jurister kopplade till föreningen Det fria Sverige sammanställde en överklagan som tog fasta på att det saknades parkeringsplatser till moskén, något som var ett krav för bygget.

Av de 165 överklaganden som inlämnades hade bara 20 rätt att överklaga enligt Länsstyrelsen, och det var de boende i närområdet. Det var dessa som föreningen hjälpte och nu visar det sig att Länstyrelsen ger de boende rätt genom att stoppa bygglovet. Länsstyrelsen skriver:

 ”Vid angivna förhållanden finner länsstyrelsen att Islamiska kulturföreningen inte visat att kravet på tillgång till parkeringsplatser är uppfyllt och stads- byggnadsnämnden har därmed enligt länsstyrelsens mening saknat tillräcklig grund för att bevilja sökt bygglov. Det överklagade beslutet ska därför upphävas.”

Nu kommer ärendet skickas tillbaka till stadsbyggnadsnämnden som tillsammans med Islamiska kulturföreningen kommer försöka lösa parkeringsfrågan. Kommunen är nämligen den part som har erbjudit sig att hyra ut parkeringsplatser åt moskén.

Tack vare de boende i området och Det fria Sveriges hjälp har en liten seger vunnits. Nu måste fler engagera sig i frågan och påverka politikerna lokalt så att moskén stoppas en gång för alla.

Vill du läsa mer sådant här? Teckna en prenumeration på Nationalisten, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Den kommer ut en gång i månaden och du väljer själv om du vill få hem den tryckta upplagan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 1 731 times, 1 visits today)