Skriven av 10:28 Sverige

SD vill ha internationella valobservatörer 2022

SD-politiker vill att Sveriges demokrati granskas inför och under valet 2022. En fullt legitim begäran som antagligen inte kommer röstas igenom.

SD-ledamöterna Björn Söder och Sven-Olof Sällström föreslår i en motion att Sverige ska begära internationella valobservatörer för valet 2022. Det handlar inte bara om att observatörerna på valdagen ska se att saker och ting går rätt till, vilket framgår i motionen:

“Vi hyser mycket stort förtroende för ODIHR och dess experter som genom otaliga lång- och korttidsobservationer skaffat sig världsunik kompetens att utvärdera olika aspekter av val och valsystem. Dit hör bland annat att granska att inte offentliga medel och resurser används för att gynna någon part i valet. Ett annat vanligt granskningsområde är medielandskapet där man bland annat granskar om det är ensidigt eller pluralistiskt och om någon part gynnas eller missgynnas. Man granskar också om det finns direkta eller indirekta band mellan olika mediekanaler och parter som deltar i valet.

“Förutom den direkta valrapporteringen och debattprogram kan granskningen omfatta nyhetsrapporteringen men också rena nöjesprogram och annan journalistik som kan påverka valet. Granskningen kan pågå i upp till ett halvår innan valet.

“Särskilt fokus läggs ofta på public service och medier som finansieras eller ägs genom offentliga medel. I Sverige återfinns där idag både SVT och SR men också delvis TV4. I Sverige har vi en situation där väldigt många nu hävdar att svensk public service med både SVT och SR är partiskt. Det påstås att valbevakningen, valrapporteringen, den dagliga nyhetsrapporteringen och nyhetsvärdering men också nöjesprogram, kultur och barnprogram är ensidiga och subjektiva. Man hävdar vidare att ledning, styrning, rekrytering och programutbud är ensidigt och gynnar ensidigt en sida av det politiska spektrumet. Vi delar denna kritik mot svensk public service.”

Idén är inte dum för vad än folk tror så är Sverige korrupt. Den som varit verksam i oppositionen har sett hur valsedlar slängts, “tappats bort” och med jämna mellanrum har direkt påverkan vid rösträkning dokumenterats. Inte för att det spelat någon roll. Att “justera” antalet som röstat “fel” har varit ofarligt att göra. Det är det idag också till stor del, och vill det sig illa så får det stora konsekvenser.

Vad gäller hur media arbetar vore det en välsignelse om det granskades ordentligt och objektivt. Någon förhoppning om att så skulle ske har jag dock inte. Egentligen är en sådan granskning onödig med tanke på att medias aktivism är uppenbar. Framförallt måste blicken riktas mot public service om och om igen, för även om allt fler nu ifrågasätter denna drake är varje slag mot den värdefullt.

Kommer då riksdagen ställa sig bakom motionen? Näppeligen. Och det säger allt. Antagligen kommer motståndarna mena att det inte behövs då OSSE hade korttidsobservatörer på plats 2018. Man kommer vidare argumentera för att de rekommendationer som OSSE kom med är åtgärdade.

Ett nej betyder att man inte känner sig säker på att allt står rätt till. Hade man varit övertygad om att systemet var bra så hade man mer än gärna bjudit in observatörer i parti och minut, för att kunna slå sig för bröstet internationellt (något svenska politiker älskar att göra).

Jag kan ju ha fel, så klart. Kanske känner en majoritet i kammaren att det vore vettigt med en rejäl översyn av svensk demokrati. Jag skulle dock bli överraskad – om än positivt överraskad.

Vill du läsa mer sådant här? Teckna en prenumeration på Nationalisten, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Den kommer ut en gång i månaden och du väljer själv om du vill få hem den tryckta upplagan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 179 times, 1 visits today)
0
Vi vill veta vad du tycker! Lämna en kommentar!x
()
x
Share This