Skriven av 13:03 Världen

Ingen gemensam asylpolitik i EU

Igår skulle EU:s länder komma överens om obligatorisk solidaritet, det vill säga att alla ska dela bördan för invandringen. Det blev inte så.
Invandring till EU

En alltid lika brännhet fråga i EU är gräns- och asylpolitik. Länder som Sverige och Tyskland som under många år haft en väldigt oansvarig invandringspolitik har drivit linjen att EU ska ha en gemensam asylpolitik med delade skyldigheter. Länderna har länge haft någon slags “det löser sig sen”-mentalitet för att sedan konstatera att befolkningarna varit naiva medan man sedan bekymmerslöst fortsatt med samma politik.

Sverige drivande för förändring

I Sverige har vi under flera år konstaterat att det inte håller att bedriva den politik vi gjort. Därför har, främst socialdemokratiska, politiker varit drivande i Europeiska Unionen för att införa en gemensam asyl- och invandringspolitik. Budskapet har varit att bördan ska delas, samtidigt som man fortsatt tala om att det inte handlar om någon börda utan en vinst och nödvändig process om välfärdssamhället ska upprätthållas.

Sverige och Tyskland har fått stöd av EU:s gränsländer, som Grekland och Spanien, som genom sin geografiska position blivit oerhört utsatta för invandringstryck. Däremot har exempelvis Polen och Ungern inte varit alls intresserade av att förändra sina länder befolkningsmässigt på samma sätt som exempelvis Sverige gjort.

Försök till gemensam asylpolitik

EU har i många år arbetat efter Dublinförordningen. Där fanns beslutat bland annat att asylansökan ska lämnas in i det första EU-land som invandraren kommer till. Detta har dock inte efterlevts och därför ville man göra om regelverket. Till en början var förslaget att alla skulle ta emot invandrare som fått flyktingstatus men det mötte alltså på patrull.

Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson (S) presenterade i september EU-kommissionens förslag. För att kringgå de låsningar som funnits släppte man på kraven att alla EU-länder ska dela upp de asylsökande.

Istället för att invandraren skulle ska söka asyl i det första EU-landet kan främlingen söka sig till ett annat EU-land om den har en make, maka eller syskon i landet, att man tidigare studerat eller jobbat där eller att landet tidigare utfärdat visum eller uppehållstillstånd. Förslaget innebar således att länder som tidigare tagit emot många invandrare skulle bli föremål för många utlänningars intresse.

Förslaget släppte också kravet på att alla ska ta emot asylsökande. När man nu talade om “obligatorisk solidaritet” så innebar det att alla EU-länder skulle hjälpa till genom att antingen ta emot flyktingar från andra EU-länder, anordna avvisningar av migranter utan asylskäl eller att man bidrar med material och kapacitetsuppbyggande. I förslaget fanns också att alla som illegalt försöker korsa EU:s yttre gräns ska screenas, det vill säga genomgå hälsokontroll, identifieras, lämna fingeravtryck och genomgå säkerhetskontroll.

Stora förhoppningar

I samband med att förslaget presenterades höll kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (från det tyska partiet CDU) ett linjetal där hon uppmanade alla medlemsländer att visa (obligatorisk) solidaritet.

– Jag vill vara tydlig. När vi kliver fram så förväntar jag mig att alla medlemsländer kliver fram också. Migrationen är en europeisk utmaning och hela Europa måste göra sin del, sa hon.

Ylva Johansson presenterade en kompromissande asylpolitik för EU som hon menade att ingen skulle jubla över. Den röstades ner och läget förblir oförändrat, till allas missnöje. Klicka för att Tweeta

Ylva Johansson berättade för Sveriges television innan förslaget presenterats att ingen skulle komma att jubla utan att det rörde sig om en kompromiss.

Grusade förhoppningar

Tyskland som varit ordförandeland det senaste halvåret har hoppats att förslaget skulle gå igenom. Det skulle vara prestigefyllt att ha genomfört denna kompromiss som ingen jublar över. Men så blir det inte.

Igår hölls en videokonferens där EU:s migrationsministrar deltog. Där stod det klart att EU:s medlemsländer står väldigt långt ifrån varandra. Medelhavsländerna kräver att alla länder ska stå öppna för flyktingmottagande. Andra länder vill inte samarbeta alls kring asylpolitiken.

Tuffar på som vanligt

EU står därför kvar med sin Dublinförordning som aldrig fungerat. Allt kommer att fortsätta ungefär som vanligt. Spanska turistöar kommer även fortsatt vara uppsamlingsplats för asylsökande och Sverige och Tyskland kommer att ta emot långt många fler främlingar än vi egentligen klarar av. Buttra kommer de svenska politikerna gnälla om att invandringen fortgår i stor skala på grund av att Ungern och Polen inte vill samarbeta. Vi kommer få höra att det är deras fel att Sverige har en lagstiftning som lockat hit stora grupper invandrare.

Vid årsskiftet tar Portugal över ordförandeskapet för EU. Då är det deras tur att få länderna att ställa upp på frivillig obligatorisk solidaritet.

Därefter är det Sloveniens tur.

Sedan Frankrike.

Sedan Tjeckien, Sverige, Spanien, Belgien…

Hör diskussionen om detta i vår podcast

(Visited 221 times, 1 visits today)
0
Vi vill veta vad du tycker! Lämna en kommentar!x
()
x
Share This