Skriven av 13:00 Världen • 2 kommentarer

Berlin vill införa systematisk diskriminering av tyskar

Regeringen i Berlin arbetar för stora lagförändringar; bland annat vill man införa systematisk diskriminering av tyskar på arbetsmarknaden och omnämna Tyskland till ett “invandringssamhälle”.

I ett försök att minska andelen tyskar i den offentliga förvaltningen arbetar nu Berlins röd-röd-gröna regering på en ny kvoteringslag som man hoppas kunna driva igenom till hösten. Planen är att minst 35 procent av alla anställda inom så väl företag, stiftelser, åklagarkammare som domstolar och allt annat som ligger under delstatens förvaltning, ska vara icketyskar.

Elke Breitenbach från Die Linke, det tidigare kommunistpartiet som styrde DDR med järnhand, är numer Berlins senator för arbete, integration och socialisering. Hon förklarar det kommande lagförslaget på ett närmast orwellskt vis:

“Vi har som mål att alla människor i den här staden ska ges samma möjligheter. Vi accepterar ingen strukturell diskriminering”.

Breitenbach menar vidare att “tydliga regler och ett krav i form av kvotering är nödvändiga, så att fler människor med invandrarbakgrund anställs inom förvaltningen”.

Tyskland måste bli “mindre vitt”

I dagsläget är tolv procent av de anställda inom förvaltningen icketyskar enligt officiellt statistik, vilket Die Linke, tillsammans med sina regeringspartners i miljöpartiet Die Grünen och socialdemokratiska SPD, anser vara alldeles för lågt eftersom icketyskarna utgör 35 procent av stadens befolkning. Inom Berlin poliskår ligger andelen icketyskar på 38 procent, men det finns inga planer på att prioritera tyskar vid nyanställningar till våldsmonopolet.

Samtidigt arbetar man på stora förändringar i lagtexten för att stryka begreppet integration som man menar blivit omodernt. Eftersom tyskarna snart är en minoritet i sitt eget land, och redan är det i flera städer — speciellt om man tittar i de yngre ålderskategorierna — så finns ingen mening att tala om integration, menar man. Istället ska Tyskland benämnas som ett “invandringssamhälle” (tyska: Migrationsgesellschaft).

Den tyska offentligheten måste bli mindre vit, annars kommer demokratin inte att accepteras av de stora grupperna av utlänningar som bosatt sig i landet, konstaterat den Tysklandsbaserade turkiska journalisten Ferda Ataman i en hyllningsartikel till de påtänkta kvoteringsreglerna.

Den utländska ockupationen är ett faktum

Situationen i Tyskland är inte unik, snarare är den typisk för samtliga liberala demokratier i Västerlandet. De vita folken som levt i Europa i tiotusentals år trängs undan inte bara av massinvandring, utan också av en sjuk och degenererad kultur med fri abort, p-piller och materialism.

Än värre är att majoriteten av svenskarna, och tyskarna, röstat för detta och fortsätter att göra det. Det mångkulturella projektet och folkutbytet är inte och har inte varit någon hemlighet; istället har varenda etablerat parti i Sverige omfamnat idén sedan åtminstone 1975 när mångkulturen blev en del av Sveriges grundlag.

Nu får svenskarna, och tyskarna, vad de röstat för. De diskrimineras, rånas, jagas, våldtas och trängs undan från sina forna hemländer. Det hade varit en sak om det bara drabbade de som röstat för det, men det är ett helvete som påtvingas även oss som dedikerat våra liv till att bekämpa vansinnet.

Du måste välja väg

Det är av yttersta vikt att de svenska som önskar en fri, svensk framtid förstår att ockupationen redan är ett faktum och att vårt demografiska Rubicon redan har passerats. Vi kan inte slösa bort vår tid och våra resurser genom att naivt hoppas att politiker kommer ta sitt förnuft till fånga och avskaffa mångkulturen. Vi kan inte heller lägga alla våra ägg i den parlamentariska korgen, eftersom den demografiska situationen redan är sådan att det krävs ett mirakel för att alla svenskar plötsligt skulle rösta för ett svenskt Sverige – i det senaste valet var det inte ens en procent som gjorde det.

Istället måste alla resurser investeras i att frigöra oss från den stat som just nu är i fritt förfall. Vi måste bygga alternativa strukturer och lösningar för de svenskar som önskar en svensk framtid, och de som inte gör det måste vi lämna åt deras eget öde. Sluta ödsla din tid på människor som inte vill oss väl, så att du har mer kraft att bygga framtiden tillsammans med oss andra.

Bara så kan vi skapa en grund att stå på för våra barn och barnbarn, så att de kan arbeta vidare även efter att vi gått hädan, och säkra en fri, svensk framtid.

(Visited 568 times, 1 visits today)
2
0
Vi vill veta vad du tycker! Lämna en kommentar!x
()
x
Share This