MP-Ingsoc

Skriven av 15:40 Sverige • En kommentar

Bara presstöd till “ansvarstagande medier”

Presstöd bör bara gå till “ansvarstagande medier”. Linjen har drivits av MP i tio år och nu tycks den orwellska formuleringen vinna gehör.

Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) har presenterat ett nytt förslag för hur presstödet ska vara utformat. Nyligen beviljades flera alternativmedier presstöd vilket sannolikt är anledningen till att myndigheten nu vill göra om lagstiftningen och ställa nya krav.

“Ansvarstagande medier”

Enligt planen ska stöd bara gå till “ansvarstagande medier”. Naturligtvis förklaras också vad detta innebär:

“Med ansvarstagande nyhetsförmedling avses bland annat att nyhetsmediet inte bidrar till att sprida felaktig eller manipulerad information, inte uppmanar till brott och avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap och kunskap.”

Meningen låter som hämtad direkt från valfri kommunistdiktatur eller George Orwells dystopi 1984. Det är inte nog med att staten ska ta medborgarnas pengar för att dela ut dem till medier, medierna måste dessutom avstå från publiceringar som vilseleder kring etablerad vetenskap.

Etablerad vetenskap

Etablerad vetenskap och kunskap är något som varierar. Att den varierar beror på att etablerad vetenskap och kunskap kritiseras och ifrågasätts. Formuleringen gör att insändare som ifrågasätter exempelvis vaccinering inte ska ha rätt att ta emot bidrag. Insändarsidorna måste vägra insändare och debattinlägg som ifrågasätter homolobbyns argument.

Vad är ens etablerad kunskap? Många medier har de senaste åren hamrat in budskap om att Sverigedemokraterna är ett nazistiskt parti. Kommer Sverigedemokraterna få bemöta detta budskap eller kommer tidningarna vägra genmälen för att det skulle vara vilseledande kring etablerad kunskap och därmed hota tidningens fortsatta existensen?

Förslaget utgår från att allt vi just nu tror oss veta är helt sant. Vilken tur att lagförslaget kommer just nu. Tänk om det hade kommit när bönderna gick och slängde DDT på åkrarna eftersom den etablerade kunskapen sa att det var en bra idé. De tidningar som då hade ifrågasatt detta hade riskerat att förlora sitt presstöd.

Presstödet är förlegat

Det är rimligt att man ser över presstödet. Presstödet tillkom under en tid då mängder av landsortstidningar lades ner. Det var kostsamt att driva lokala tidningar och det gick inte ekonomiskt att ha flera tidningar på samma ort. De mindre tidningarna gick under och debatten blev mer likriktad. Därför såg man till att de mindre tidningarna fick presstöd och på så sätt ändrade staten konkurrensen med avsikt att göra debatten bredare. I dag äger ibland samma företag båda lokaltidningarna och plockar ut presstöd för den mindre.

Med internet har hela medielandskapet förändrats. Det ser radikalt annorlunda ut. Det behövs inga tryckpressar eller tidningsbud för att få ut tidningarna. Flera kostnader har skurits bort. Debatten blir också friare eftersom ingen får hela sin världsbild från lokaltidningen. En bred flora av tankar och idéer finns där ute och i dag ser presstödet mer till att somliga kan höras ännu högre än andra.

En annan tanke, som ofta lyfts av exempelvis miljöpartister, är att presstödet är viktigt så att medier överlever och kan granska makten.

Ingen kommer granska makten

Men makten kommer inte granskas eller ifrågasättas av någon med presstöd om villkoret är att de avstår från publiceringar som vilseleder kring etablerad kunskap. Inför varje publicering måste redaktionen ta ställning till om det kan upplevas som manipulerad information.

Staten vill ha lydiga medier. De ska inte granska makten, de ska springa maktens ärenden och då kan de också belönas med skattebetalarnas pengar.

"Tur att lagförslaget kommer just nu. Tänk om det hade kommit när bönderna gick och slängde DDT på åkrarna eftersom den etablerade kunskapen sa att det var en bra idé. De som då hade ifrågasatt detta hade riskerat sitt presstöd." Klicka för att Tweeta

Det får avslutningsvis betonas att detta är ett förslag. Men presstödet har diskuterats i flera år sedan veckotidningen Nationell Idag började få presstöd. 2010 motsatte sig Miljöpartiets representant i Presstödsnämnden att tidningen skulle få presstöd trots att de uppfyllde alla regler. Därefter krävde de förändringar i lagen så inte “fel” medier skulle få några pengar. Nu kan deras arbete ha slagit rot och ordningen vara återställd.

Som skattebetalare står vi vid sidan om och ser hur våra pengar tas för att delas ut åt regimlojala medier.

Vill du läsa mer sådant här? Teckna en prenumeration på Nationalisten, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Den kommer ut en gång i månaden och du väljer själv om du vill få hem den tryckta upplagan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 152 times, 1 visits today)
1
0
Vi vill veta vad du tycker! Lämna en kommentar!x
()
x
Share This