Skriven av 08:29 Krönika, Ur papperstidningen

Kvinnorna och friheten

Kvinnokampen har lett oss dit där vi är i dag. Blev frigörelsen vad de tidiga kvinnosakskämparna strävade efter?
Kvinnokamp

UR NATIONALISTEN NR. 2 / 2021 | Den västerländska kvinnans frigjordhet är ett problem. Jag vet att det är ett svårt ämne att alls ta i, kanske svårare än alla andra frågor, men i mitt tycke är det den viktigaste för vårt folk. Den heterosexuella parbildningen är en grundpelare för vår fortsatta existens och så länge könen tvingas tävla mot varandra (både på den sexuella arenan och på arbetsmarknaden) kommer våra relationer fortsätta vara osunda, skeva och skadade. 

I min ”uppvakningsprocess” (töntigt ord, jag vet) har ett piller varit extra svårt att svälja, nämligen det om västerländska kvinnors lidande och minskande lycka. Jag har lärt mig av flera nationella jag pratat med under åren att svenskarna ses som ett frihetsälskande folk som i sitt naturliga tillstånd bara vill få rå över sig själva och bli lämnade ifred. Givet, våra män är i majoritet och jag kan förstå att längtan efter frihet är stor i ett samhälle som trycker ner, bryter ner och begränsar just män och manlighet.

För kvinnor är sagan om frihet en annan. Vi får lära oss att kvinnorättskämpar stridit för våra privilegier såsom sexuell frigjordhet, rösträtt, rätt att arbeta och studera. Men vad har dessa så kallade privilegier lett till i praktiken? Låt oss ta reda på det.

Oavsett hur mycket man tror att den demokratiska processen avgör eller inte avgör är det inte svårt att se det problematiska med allmän rösträtt i allmänhet och kvinnlig rösträtt i synnerhet. Kvinnor har en biologisk tendens att vilja ha en stark flock som fungerar som socialt skyddsnät, bland annat för att hon är fysiskt svagare än en man, samt eftersom hon generellt har flera perioder i sitt liv då hon är extra utsatt på grund av graviditet. Kvinnor har även ett större behov än män av ett socialt liv och knyter hellre ett nätverk av kontakter än bygger hierarkier, vilket män tenderar att göra.

Det här är en prenumerantexklusiv artikel. För att läsa den måste du teckna en prenumeration eller logga in. Du kan välja om du vill få hem tidningen i brevlådan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 129 times, 1 visits today)
0
Vi vill veta vad du tycker! Lämna en kommentar!x
()
x
Share This