Skriven av 08:18 Kultur, Ur papperstidningen

Hemmets helgd

Samtiden präglas av att våra friheter, trots det myckna talet om ”rättigheter”, ständigt undermineras och avvecklas.
Hemmets helgd

UR NATIONALISTEN NR. 2 / 2021 | Samtiden präglas av att våra friheter, trots det myckna talet om ”rättigheter”, ständigt undermineras och avvecklas.

Det gäller bland annat yttrandefriheten, äganderätten, rätten till självförsvar och rätten att välja sina barns skola. Det påstås ibland från liberalt håll att ”nationalism är kollektivism och ofrihet precis som kommunismen”, men vår historia ger snarare argument för att i takt med att nationens betydelse tonats ner så minskade också friheten för dess medlemmar. Inte alla germanska stammar hade likt frankerna ett namn som betydde ”fri”, men attityden var densamma. Kopplingen mellan att vara svensk och att vara fri var framträdande in i modern tid. Till skillnad från kommunismen kunde man i nationen förena frihet och solidaritet. Våra förfäder skilde också mellan verkliga friheter, som rätten att bära vapen och göra sin röst hörd, å ena sidan och oviktiga eller skadliga friheter å den andra, som ”rätten” att konsumera droger och porr.

Det är alltid värdefullt att betrakta sin samtid, och sig själv, med förfädernas ögon. Mycket av det de såg som självklart är i dag bortglömt. Det gäller behändiga begrepp som de många orden baserade på förledet ”van”, som vanstyre, vanära, vangifte, vanartig och vanvördnad. Det gäller förfädernas syn på frihet och deras därtill knutna människoideal. Men det gäller även de rättigheter och begrepp som hört hemmet till. I ett samhälle baserat på fria svenskar och deras familjer var hemmet närmast heligt. Man talade om ”hemfrid” och om ”hemmets helgd”. ”Helgd” är ett ord som i dag, tyvärr och talande nog, fallit i glömska, det innebar att något var heligt och måste beskyddas från övergrepp.

Det här är en prenumerantexklusiv artikel. För att läsa den måste du teckna en prenumeration eller logga in. Du kan välja om du vill få hem tidningen i brevlådan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 162 times, 1 visits today)
0
Vi vill veta vad du tycker! Lämna en kommentar!x
()
x
Share This