Skriven av 14:25 Kultur, Ur papperstidningen

Svenskbygden som fostrade Carl Klang

Den amerikanska delstaten Oregon är enligt FBI ett högriskområde med många miliser och patrioter. Där föddes, levde och dog Carl Klang.

UR NATIONALISTEN NR. 2 / 2021 | Den amerikanska delstaten Oregon ligger vid Stillahavskusten, mellan Kalifornien i söder och Washington i norr. Den nord-syd-gående bergskedjan Kaskadbergen delar Oregon i två hälfter. Den västra halvan har kustklimat med bördiga jordbruksmarker i dalgångarna och i övrigt stora blandskogar. Den östra halvan har inlandsklimat och är kargare med både prärier och öknar. Delstaten är en av de geografiskt mest varierade av USA:s delstater. Oregons yta motsvarar ungefär halva Sverige och har en befolkning på drygt fyra miljoner invånare.

I början av 1800-talet började vita amerikaner att bosätta sig i Oregon. Pälshandel var den främsta anledningen till att en vit etablering påbörjades och Oregon fick snart smeknamnet Beaver State. Oregon förblev emellertid en glest befolkad vildmark under ytterligare några årtionden. Först på 1840-talet inleddes en större inströmning av nybyggare efter att Oregonleden etablerats. Oregonleden var en 350 mil lång färdväg för nybyggare som färdades med häst och vagn. Den sträckte sig från Missouri över Kansas, Nebraska, Wyoming och Idaho fram till kusten i Oregon. När den första transamerikanska järnvägen nådde Stillahavskusten 1869 upphörde leden att användas.

Enstaka svenskar hörde till de tidiga nybyggarna i Oregon. Den första svensken som är belagd i delstaten är skomakaren Charles M. Wibert som flyttade till Portland 1852. En annan tidig bosättare var Andrew Johnson som kom 1854. Johnson kom att spela en viktig roll i att slå ned de lokala indianupproren och därigenom säkra Oregon åt de vita folken. Oregon säkrades och blev 1859 USA:s 33:e delstat även om prägeln av Vilda västern och nybyggarandan aldrig riktigt försvann. I den ursprungliga delstatskonstitutionen klargjordes att ”Whites Only” var gällande lag i Oregon.

Kungariket Sverige visade tidigt ett intresse för Amerika. År 1638, bara arton år efter att Mayflower landsatt pilgrimsfäderna i Massachusetts, grundades kolonin Nya Sverige på den amerikanska östkusten. När Nya Sverige erövrades av Holland 1655 gav den svenska staten upp försöken att bygga ett nytt hemland på amerikansk mark. På 1800-talet väcktes emellertid intresset för Amerika ånyo. Denna gång utifrån folkdjupet. ”Freden, vaccinet och potäterna” var bidragande faktorer till en stor svensk befolkningsökning på 1800-talet, liksom en modernisering av jordbruket och en ökad andel självägande bönder. Dessa faktorer började göra svenskarna till ett folk utan land.

Det här är en prenumerantexklusiv artikel. För att läsa den måste du teckna en prenumeration eller logga in. Du kan välja om du vill få hem tidningen i brevlådan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 199 times, 1 visits today)
0
Vi vill veta vad du tycker! Lämna en kommentar!x
()
x
Share This