Skriven av 11:45 Sverige • 4 kommentarer

Vad är rasismen man vill förbjuda?

Förbud mot medlemskap i rasistiska organisationer är på tapeten igen. Men vad är egentligen rasism? Kan begreppet definieras?
Vad är rasism?

Det vankas förbud mot deltagande i rasistiska organisationer. Det berättar TT som har en läcka i kommittén som arbetar med frågan.

Förbjuda medlemskap i lagliga organisationer

Att förbjuda rasistiska organisationer skulle kräva en grundlagsförändring så förhoppningen är att gå runt det genom att tillåta organisationerna men förbjuda medlemskap i dem.

Enligt TT är en majoritet överens om att man ska förbjuda medlemskap i rasistiska organisationer. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna står bakom. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna vill inte se något förbud enligt dessa premisser.

Kommittén har att ta ställning till om man ska förbjuda organisationer eller medlemskap i grupperna. Mer intressant vore om det klargjordes tydligt vad rasismen som man vill förbjuda är. När det kommer till befintlig lagstiftning om hets mot folkgrupp är begreppen väldigt svävande. Kommer det att bli det här också. Vad är egentligen rasism?

Vad är rasism?

Min vana trogen söker jag mig därför till mitt hemmabibliotek och i detta fall uppslagsböcker. Först nedslagsplatsen blir Nordisk familjebok, tredje upplagan (redigerad 1923-1937). Jag bläddrar fram och hittar ingenting. Mellan orden Alois Rasin och Rask är det tomt. Det närmaste jag kommer i den här boken är ordet Rashygien som beskrivs så här:

”Rashygien (eugenik), strävan att med praktiska åtgärder förbättra människosläktet. Ordet är nytt men saken urgammal; som medel ha använts förbud mot äktenskap med främmande folk eller lägre samhällsklasser, avlivande av svaga barn – i Sparta och annorstädes -, dödsstraffets frikostiga tillämpning på olika slags degenererade individer. …”

Under ordet Ras kan vi lära oss att det är en underavdelning till art. Uppslagsordet Rasbiologi berättar att det är en del av ärftlighetsforskningen. Men ordet Rasism finns inte. Vi kan således dra slutsatsen att om någon talat om rasism på 1930-talet så hade det inte framstått som begripligt. Jag får söka mig till senare litteratur.

I Nationalencyklopedin första svenska utgåva (tryckt 1994) finns mycket att läsa om rasism. Vi får lära oss att rasismen är en ideologi som grundas på fem förutsättningar:

”1) uppfattningen att det är är rimligt att indela människosläktet i ett antal distinkta raser utifrån fenotypiska skillnader (yttre kännemärken; 2) antagandet att det finns ett samband mellan å ena sidan sådana fenotypiska skillnader och å andra sidan nedärvda mentala och intellektuella anlag, beteendemönster samt lynne och moralisk karaktär; 3) antagandet att dessa nedärvda drag är gemensamma för alla medlemmar av respektive raser; 4) övertygelsen att raserna låter sig klassificeras i en hierarki, beroende på kvaliteten av de nedärvda dragen; 5) föreställningen att denna hierarkiska klassifikation berättigar medlemmar av förment överlägsna raser att dominera, exploatera och till och med förinta medlemmar av förment underlägsna raser.”

Otydlig ism

Här har vi alltså klara besked. I alla fall om vi slutar läsa där. Jag har ovanan att läsa klart. Då får vi lite längre ner i texten tillägget ”Även åsikter och handlingar som inte i alla avseenden motsvarar definitionen ovan kan med viss rätt benämnas rasism”. Typiskt. Nationalencyklopedin gav oss en klar definition men var tvungna att riva ner den.

Under uppslagsordet Rasismens historia förklaras att ”uppfattningen att vissa folk är överlägsna andra till följd av en bestämd rastillhörighet är i huvudsak en västerländsk skapelse”. Eftersom Nationalencyklopedin fastslagit att rasism är förkastligt uppstår förstås frågan om inte det påståendet i så fall är rasistiskt mot människorna i Västerlandet men den funderingen lämnar vi därhän. Artikeln är i sig ganska ointressant för den som vill veta varifrån begreppet rasism kommer. Vi får veta att rasism funnits länge och alltjämt existerar och att den som vill veta mer kan läsa boken Anatomy of Racism av D.T. Goldberg. Kanske kan man komma närmare förståelsen för vad rasism är genom att läsa den boken, men den finns inte i mina bokhyllor.

I Svenska akademiens ordlista (tolfte upplagan, 1998) står följande om rasism: ”åskådning som hävdar att olika människoraser har olika värde och bör ha olika ställning i samhället med mera.”

Etikett för andra

Jag stänger mina böcker och börjar istället söka på internet. På Metapedia kommer informationen att ordet rasism populariserades av de två judiska vänsterextremisterna Lev Trotskij och Magnus Hirschfeld.

Magnus Hirschfeld (1868-1935) uppges ha använt ordet ungefär lika lättvindigt som i den svenska debatten. Det tycks vara efter att hans verk översattes till engelska som ordet blomstrade även om man kan hitta ordet här och var i vänsterkretsar i olika länder innan det. Klart är i alla fall att ordet redan från början kommer från den yttersta vänstern och att syftet hela tiden varit att klistra epitetet lättvindigt för att tysta kritiker. När begreppet endast användes av vänstern var de flesta människorna övertygade om att det finns människoraser och att dessa skiljer sig på flera sätt. I takt med att ordet rasism populariserats har också förståelsen för att man kan dela in människoarten i raser försvagats. Ordets makt är enorm.

Istället för att i dag med sina egna ögon se att det inte bara är hudfärg som skiljer Afrikas urbefolkning från svenskar så duckar man lydigt för att inte kallas för rasist.

Den som hatar alla människor som tillhör en annan ras (skulle tro att dessa människor inte är speciellt många) kallas för rasist. Den som vill att Sverige ska styras av svenskar är rasist. Den som är orolig för att andelen ickesvenskar ökar i Sverige är rasist. Den som är orolig för sin pension om det kommer för många invandrare är rasist. Den som röstar på Sverigedemokraterna är rasist. Den som röstar på Moderaterna är rasist. Den som vill ha språktest för svenskt medborgarskap är rasist. Den som menar att svenskhet baseras på etnicitet är rasist. Den som oroar sig för islams utbredning är rasist. Och så vidare. Och så vidare.

Vänsterbegrepp för att tysta oliktänkande

Ordet rasism är skapat och spritt av vänstern för att tysta sina motståndare. Ordet är ingen ism i klassisk mening och kan betyda i princip vad som helst. Vi har ett ord som ”alla” tar avstånd ifrån men som ingen riktigt kan definiera.

Så nästa gång du stöter på begreppet. Ifrågasätt det. Fråga den som säger sig ta avstånd från rasism om vad som menas och hur det kan appliceras i sammanhanget där det används.

Inte ens respekterade uppslagsverk som Nationalencyklopedin kan besvara den enkla frågan vad rasism är. Rasism är nämligen inte något fastslaget utan ett ord som skapats för att dels kunna ifrågasätta vetenskap och dels för att svartmåla politiska motståndare.

"Ordet rasism är skapat och spritt av vänstern för att tysta sina motståndare. Ordet är ingen ism i klassisk mening och kan betyda i princip vad som helst." Klicka för att Tweeta

Det sista du ska göra är därför att använda begreppet för att svartmåla dina motståndare. Undvik att falla i den gropen. Det spelar ingen roll om du säger att du ”tar avstånd från rasismen i dess egentliga mening”, för det finns ingen egentlig mening. Det finns ingen riktig innebörd av ordet. Istället är det skapat för att den utan argument ska slippa förklara sig. Istället för att föra i bevis att Peter Springare har fel när han hävdar att invandrare är kraftigt överrepresenterade inom grov brottslighet så kan man kalla honom för rasist. Istället för att förklara hur invandringen av människor från Mellanöstern och Afrika skulle vara positiv för Sverige är det lättare att kalla den som motsätter sig detta för rasist.

Vad ska förbjudas?

Som synes finns ingen fast definition av vad rasism är. Ordet har uppfunnits som ett okvädesord och ingen betraktar sig själv som rasist. En lagstiftning mot medlemskap i rasistiska organisationer blir därför knepig. Det blir upp till andra att bedöma vilka organisationer som är rasistiska. Det blir andra som ska göra gränsdragningen och bestämma vilka som faller innanför det odefinierbara ordet.

Så klart är det smidigt för partier med diktatoriska ambitioner att ha luddig och flummig lagstiftning. Men passar det i en rättsstat?

Läs också: Är vi redo för förbudslagarna?

Vill du läsa mer sådant här? Teckna en prenumeration på Nationalisten, Sveriges enda nationalistiska tidskrift. Den kommer ut en gång i månaden och du väljer själv om du vill få hem den tryckta upplagan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 496 times, 1 visits today)
4
0
Vi vill veta vad du tycker! Lämna en kommentar!x
()
x
Share This