Skriven av 16:34 Kultur, Ur papperstidningen

Socialdemokraterna och det röda helvetet

Att avslöja den socialdemokratiska historieförfalskningen är av yttersta vikt. För att kunna göra det måste du ha koll på skeletten i deras garderob.

UR NATIONALISTEN NR. 4 / 2021 | I takt med att det konservativa blocket fått ett allt större opinionsstöd i Sverige, har Socialdemokraterna valt att intensifiera den så kallade brunsmetningen av Sverigedemokraterna. Detta i ett försök att avleda uppmärksamheten från regeringens misslyckade politik och i förhoppningen om att kunna omintetgöra en potentiell regeringsbildning mellan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna efter nästa års riksdagsval. Sverigedemokraternas försvar har bestått i att försöka brunsmeta tillbaka, men detta försök saknar lika mycket historisk grund som Socialdemokraternas inledande brunsmetning. Socialdemokratin har aldrig varit nationalsocialistisk, den har istället en mycket mörk historia.

Socialdemokratin har sina rötter i den marxistiska arbetarrörelse som växte fram under andra halvan av 1800-talet. Vid tiden för första världskriget började denna arbetarrörelse att delas upp i två huvudgrenar, socialdemokratin och kommunismen, även om beröringspunkterna förblev många och gränsdragningen diffus. En skiljeväg blev förhållningssättet kring hur man skulle nå de gemensamma målen; medan kommunismen förespråkade revolution så satte socialdemokratin istället tilltro till ett politiskt reformarbete. Den tidigare statsministern Ingvar Carlsson förklarade socialdemokratins politiska strategi i boken Vad är socialdemokrati?: ”Reformisten räknar med att de stegvisa förändringarna så småningom ska leda till en fullständig omdaning av samhället. På så sätt är reformisten revolutionär.” För socialdemokratin har revolutioner ansetts vara en nödlösning som enbart ska tillgripas om allmän rösträtt saknas och ett parlamentariskt reformarbete därmed är omöjligt. Det marxistiska slutmålet har emellertid kvarstått oförändrat, vilket har föranlett att socialdemokratin ofta valt att göra gemensam sak med (och varit vägröjare för) kommunismen.

Det här är en prenumerantexklusiv artikel. För att läsa den måste du teckna en prenumeration eller logga in. Du kan välja om du vill få hem tidningen i brevlådan eller bara läsa den digitalt.

(Visited 265 times, 1 visits today)
0
Vi vill veta vad du tycker! Lämna en kommentar!x
()
x
Share This