Författare: Frida

Internet och nationella kvinnors gemenskap

Krönika, Ur papperstidningen

Tvärtemot vad somliga tror är nationalister inte bakåtsträvare. Snarare tvärt om, vilket Frida Lind ställer utom tvekan när hon här tackar internet.
Läs mer

En andlighet rotad i verkligheten

Krönika, Kultur, Ur papperstidningen

Allt är inte så “uppenbart” som man först tror. Vem kunde tro att “högern” hade förmåga och vilja att resonera kring det abstrakta och andliga?
Läs mer

Kvinnorna och friheten

Krönika, Ur papperstidningen

Kvinnokampen har lett oss dit där vi är i dag. Blev frigörelsen vad de tidiga kvinnosakskämparna strävade efter?
Läs mer

“Allt fler hittar hem”

Krönika, Ur papperstidningen

Männen måste hjälpa kvinnorna att hitta hem till traditionen skriver Frida. Frågan är om de klarar av det, eller är de för ängsliga?
Läs mer