Kultur

Fri beredskap

Kultur, Ur papperstidningen

Att vara beredd är inte bara att ha samlat konserver och slipat upp yxan. Det finns en helhet att ta hänsyn till … och förstå.
Läs mer

Edward Dutton och etnocentrismen

Kultur, Ur papperstidningen

För att vara ett folk beskyllda för svårartad ”rasism” är svenskar överlag ganska dåliga på att ens tänka kollektivt. Men vad beror denna oförmåga på och är den permanent? Är man intresserad av det är Edward Duttons nya bok Race Differences in Ethnocentrism en guldgruva.
Läs mer

En mer okänd Shakespeare

Kultur, Ur papperstidningen

William Shakespeare är en av de främsta författarna genom tiderna. I första hand är det hans dramatiska arbeten som har fängslat generation efter generation, allt eftersom de skapades runt år 1600. Den som har konfronterats med Hamlet, Lear, Macbeth, Puck, Jago, Prospero, Romeo, Juliet och de många andra intressanta karaktärerna glömmer dem inte i första taget.
Läs mer

Det osmanska riket och Europa

Kultur, Ur papperstidningen

Turkiets president Erdogan har än en gång hotat Europa med flyktinginvasion. Turkar och européer har legat i konflikt med varandra i mer än 700 år. Det största hotet stod det osmanska riket för. Under 400 år avancerade de mot Europas hjärta innan ett polskt kavalleri satte stopp för dem.
Läs mer

Framvandrarna – Norsk sci-fi som struntar i politisk korrekthet

Kultur, Ur papperstidningen

Plötsligt dyker människor upp ur havet runt om i världen. De har svårt att andas och är i allvarlig chock. Men snart märker man något ännu konstigare – människorna är inte från vår tid. Plötsligt vandrar tusentals människor från stenåldern, vikingatiden och 1800-talet bland oss i våra moderna samhällen.
Läs mer

Ett hämndens mästerverk och dess försoning

Kultur, Ur papperstidningen

Lär känna det grekiska dramat, det är en del av din historia och ditt kulturarv. Något unikt europeiskt.
Läs mer

Traditionell nationalism är det rätta

Kultur, Ur papperstidningen

Naturen har byggt in en ”fiendskap” mellan olika folk och raser eftersom detta är en garant för att de olika folken och raserna skall överleva och fortsätta på vägen mot sin egen potentials mål. Tröstande är det, men inte nog för att slappna av.
Läs mer

Återställning av steriliseringsoperationer – ett moraliskt dilemma av vikt

Kultur, Ur papperstidningen

Nationalisten har tidigare berättat att att återställning efter steriliseringsoperationer inte längre görs gratis av Karolinska sjukhuset i Huddinge. Män som har stått i operationskön blir förtvivlade av beskedet. Vad kan man dra för moraliska slutsatser av den något bisarra nyheten?
Läs mer

En invasion är en invasion – även om den genomförs utan vapen

Kultur

Är det att överdriva om man hävdar att massinvandringen till Europa går att jämställa med en invasion? Nej, hävdar Magnus Söderman.
Läs mer

Trubadurkulturen och den svenska vissången

Kultur, Ur papperstidningen

Kristnandet av Europa under medeltiden medförde att vår världsdel i hög grad enades i en gemensam kultursfär. Ett viktigt centrum för denna kultursfär var Provence. Den provensalska litteraturen, riddaridealet och trubadurkulturen kom att utvecklas till en alleuropeisk kulturyttring som i flera avseenden definierar den europeiska identiteten än idag.
Läs mer